Kontrollsanksjon

Har du mottatt en kontrollsanksjon og spørsmål eller ønsker å sende klage på denne kan benytte vårt klageskjema eller kontakte oss på:

Arvato Finance, Avd. parkering:
tlf; 22 87 89 86.

Har du innsigelser mot en kontrollsanksjon ilagt av oss må det sendes en skriftlig klage, denne må sendes innen 3 uker fra ileggelsen, for å klage benytt vår klageweb.

Alternativt kan en klage sendes skriftlig pr. post.

En skriftlig klage må inneholde:
Navn
Adresse
Blankettnummer
Registreringsnummer på motorvognen.

Klage sendes til:
Arvato Finance AS, avd. parkering
Postboks 331 sentrum 0101 Oslo
Telefon: 22 87 89 86.