Parkeringstjenester tilpasset
dine behov

Vi leverer alle løsninger innen parkering

Sammen med grunneier tilpasser vi våre tjenester etter deres behov. Ingen områder og behov er like, derfor vil vi sammen med grunneier finne løsninger akkurat tilpasset dine utfordringer og behov.

Vi er en totalleverandør av parkeringstjenester og leverer tjenester til Borettslag, Sameier, næringseiendommer, private grunneiere etc.

Har eiendommen din utfordringer når det gjelder parkering?
Reserverte p-plasser benyttes uten avtale.?
P-plasser for besøkende blir benyttet av alle og enhver?

Et vanlig problem er egne beboere som benytter p-plasser for gjester i stedet for å parkere på egen leid p-plass. Missbruk av p-plasser som normalt gårdeier / borettslag leier ut, og som står ledige over kortere eller lengere tid. Feilparkering fra uvedkommende, for eksempel gjester eller annen trafikk fra nærliggende eiendommer. Langvarig parkering på gangveier og indre områder hvor det kun er tillatt for av- og pålessing. Parkering på plen eller til hinder for utrykningskjøretøyer og normal trafikk.

Hvordan løser vi dette:

God og tydelig skilting regulerer parkering og virker preventivt.

Kontrollinspeksjoner som stikkprøver.
Overtredelse av gjeldende parkeringsreglement kan medføre ileggelse av kontrollsanksjon på kr. 300,- / 600,- og kr. 900,- for overtredelse av plasser reservert for bevegelseshemmede .
Oppdragsgiver kan rekvirere oss til fjerning av feilparkerte kjøretøy.
Vi fjerner ikke kjøretøy uten rekvirering fra oppdragsgiver. Ved mye unødvendig trafikk på gangveier og indre område, kan det benyttes bom-løsning med betalingsautomat.
Vi produserer alle nødvendige parkeringskort og oblater før oppstart. 

Skilting og oppmerking

Vi sørger for utarbeidelse av skiltplan tilpasset ditt område.

Vi sørger for å skilte ditt område i henhold til parkeringsforskriften.

Ved inngåelse av avtale med A1 Security bistår vi med utarbeidelse av skiltplan og sørger for skiltingen på ditt område er i henhold til parkeringsforskriften. Har ditt område behov for oppmerking av parkeringsplasser kan vi med vår samarbeidspartner utføre dette, om det er remerking av eksisterende plasser eller utarbeidelse av nye.

Noe du lurer på? 
Kontak oss

Mobirise