Sikkerhet- og vakthold

A1 Security AS er totalleverandør av sikkherhetstjenester

Vi tilbyr sikkerhet- og vaktholdtjenester i Oslo og Akershus .

Vi leverer en rekke tjenester innenfor vakthold og sikkerhet. Har du noen spørsmål eller ønsker du et uforpliktende tilbud?

Ta kontakt på 926 99 222 og vi hjelper deg.

Mobilt og bomiljøvakthold:

Våre mobilpatruljer er operative i Oslo og Akershus. De utfører bevoktning og inspeksjoner av alt fra boliger, til næringsbygg og boligsameier, samt større og mindre områder. Våre vektere er spesial opplært til tjenesten og disponerer alt nødvendig utstyr for å uføre tjenesten effektivt og kvalitativt. Tjenesten utføres etter spesialtilpassede instrukser, som for de enkelte oppdrag blir forhåndsgodkjent av hver enkelt kunde.

Vekteren vil bl.a. besørger at alle dører og vinduer er lukket og låst, alle lys slukket, og elektriske artikler som kaffetraktere, vannkoker, stekeovner, kopimaskiner og lignende kontrolleres og evt. deaktiveres/frakobles. Eventuelle uvedkommende blir bortvist og ellers utføres oppgaver som avtalt med kunden.

Tjenesten tilbys utført hele døgnet, og kan varieres i både antall inspeksjoner og tider på døgnet. Patruljene rykker også ut på innbrudd-, ran-, assistanse- og tekniske alarmer. Videre rykker de også ut ved husbråk til borettslag og ordensforstyrrelser på private områder. For våre mange entreprenørkunder, inspiserer og bevokter de byggeplasser, samt foretar forskjellige kontrolltjenester. Også HMS-relaterte kontroller og oppfølging av sikringstiltak. De er også spesial opplært for ettersyn av tekniske installasjoner og annet spesifikt utstyr.

Patruljene utfører også forskjellige kontrolltjenester, som varemottaks kontroller, personalkontroller, mm., samt en rekke andre tilsyns- og kontrolloppdrag. Således er tjenesten meget fleksibel, i forhold til hva hver enkelt kunde måtte ønske og ha behov for.
Tjenestebilene er spesialutstyrte, til slike oppdrag og vi disponerer uniformerte biler. Vekterne selv, er utstyrte med radiosamband, mobiltelefon, samt andre hjelpemidler.

Deres inspeksjoner dokumenteres med databasert strekkodesystem, som også definerer avvik oppdaget under rundene. Dette gir grunnlag for en oversiktlig rapport til kunden over hendelser og eventuelle avvik i løpet av måneden. Videre viser det tidspunktet for når inspeksjonene er utført og deres tidsforbruk.

Vi har rapportrutiner som tilsier at kunden får rapporter på avvik, som vi har registrert på mail, med en gang etter ferdig inspeksjon. Rapportene sendes direkte til kunde fra vekteren. Kunden får da alle avvikene som registreres, direkte til sin epost adresse.

Mobilvekterne er forberedt på alle de situasjoner som kan oppstå. Vekteren kan observere langt mer nyansert, enn et instrument og kan vurdere på stedet, hvilke umiddelbare tiltak som er mest hensiktsmessig,
for å bevare eller gjenopprette sikkerheten.

En egen avdelingsleder for mobiltjenesten, følger denne daglig opp, både med kvalitetssikring og internkontroll, samt nødvendig vekter- og kundekontakt

Vakthold på byggeplass: 

Vi sikrer byggeplass - gjennom kunnskap og erfaring gjennom mange år samt teknisk utstyr, sikrer byggeplassen grundig og effektivt. Vi har gode referanser.

Vi kombinerer alarm, varsling til både uvedkommende og vekter før uvedkommende har rukket og gjort noe. Vi " kjøper " oss tid før uvedkommende har kommet inn for og se etter verdier. Vi er da på vei til stedet og uvedkommende på stedet hører allerede sirene " de skjønner de er observert " Dette gjøres med og sette opp et omfattende men enkelt varslingsanlegg på stedet. Fleksibelt system med tanke på flytte detektorsteder.  

Tjenesten kan innebære: kontroll av brakkerigger, byggeplass, grunnvanns pumper, sjekk av vann, strøm, personer m.m. Ved spesielle avvik vil kunden bli kontaktet. Avvik registrert vil bli rapportert om i hht. rutinebeskrivelse. Vi sender avvikrapporter på e-post eller rapportskjema etter ferdig inspeksjon.

ITV og kameraovervåkning:

Vi selger og monterer alarm og sikkerhetsprodukter. Vi leverer sikkerhetsutstyr som: Adgangskontroller, alarm, innbruddsalarm, ITV, videoovervåkning, brannalarmer, sikkerhetsutstyr. Vi selger og monterer innbruddsalarmer til bedrifter, private og offentlige etater. Har du behov for alarm eller ITV kontakt oss for nærmere befaring og pristilbud.