Vakthold

Vi leverer en rekke tjenester innenfor vakthold og sikkerhet. Har du noen spørsmål eller ønsker du et uforpliktende tilbud?

Ta kontakt på 926 99 222 og vi hjelper deg.

Mobilt vakthold

Våre mobilpatruljer er operative i Oslo og Akershus. De utfører bevoktning og inspeksjoner av alt fra boliger, til næringsbygg og boligsameier, samt større og mindre områder. Våre vektere er spesialopplærte til tjenesten og disponerer alt nødvendig utstyr for å uføre tjenesten effektivt og kvalitativt. Tjenesten utføres etter spesialtilpassede instrukser, som for de enkelte oppdrag blir forhåndsgodkjent av hver enkelt kunde.

Tjenesten tilbys utført hele døgnet, og kan varieres i både antall inspeksjoner og tider på døgnet. Patruljene rykker også ut på innbrudds-, rans-, assistanse- og tekniske alarmer. Videre rykker de også ut ved husbråk til borettsalg og ordensforstyrrelser på private områder. For våre mange entreprenørkunder, inspiserer og bevokter de byggeplasser, samt foretar forskjellige kontrolltjenester. Også HMS-relaterte kontroller og oppfølging av sikringstiltak. De er også spesialopplærte for ettersyn av tekniske installlasjoner, som kokoverk og annet spesifikt utstyr.

Patruljene ufører også forskjellige kontrolltjenester, som varemottakskontroller, personalkontroller, mm., samt en rekke andre tilsyns- og kontrolloppdrag. Således er tjenesten meget fleksibel, i forhold til hva hver enkelt kunde måtte ønske og ha behov for.
Tjenestebilene er spesialutstyrte, til slike oppdrag og vi disponerer uniformerte biler. Vekterne selv, er utstyrte med radiosamband, mobiltelefon, samt andre hjelpemidler.

Deres inspeksjoner dokumenteres med databasert strekkodesystem, som også definerer avvik oppdaget under rundene. Dette gir grunnlag for en oversiktlig rapport til kunden over hendelser og eventuelle avik i løpet av måneden. Videre viser det tidspunktet for når inspeksjonene er utført og deres tidsforbruk.

Vi har rapportrutiner som tilsier at kunden får rapporter på avvik, som vi har registrert på mail, med en gang etter ferdig inspeksjon. Rapportene sendes direkte til kunde fra vekteren. Kunden får da alle avvikene som registreres, direkte til sin epost adresse.

Mobilvekterne er forberedt på alle de situasjoner som kan oppstå. Vekteren kan observere langt mer nyansert, enn et instrument og kan vurdere på stedet, hvilke umiddelbare tiltak som er mest hensiktsmessig,
for å bevare eller gjenopprette sikkerheten.

En egen avdelingsleder for mobiltjenesten, følger denne daglig opp, både med kvalitetssikring og internkontroll, samt nødvendig vekter- og kundekontakt

Vakthold på byggeplass

Vi sikrer byggeplass - gjennom kunnskap og erfaring gjennom mange år samt teknisk utstyr, sikrer byggeplassen grundig og effektivt. Vi har gode referanser.

Vi kombinerer alarm, varsling til både uvedkommende og vekter før uvedkommende har rukket og gjort noe. Vi " kjøper " oss tid før uvedkommende har kommet inn for og se etter verdier. Vi er da på vei til stedet og uvedkommende på stedet hører allerede sirene " de skjønner de er observert " Dette gjøres med og sette opp et omfattende men enkelt varslingsanlegg på stedet. Fleksibelt system med tanke på flytte detektorsteder.

KONTAKT OSS OM DETTE FOR PRISTILBUD!

Mobilt vakthold
Faste alarmsystemer på byggeplass - utrykning
Utrykningstjeneste
Beredskapstjeneste
Kombinasjonen av disse tjenestene sikrer deg optimalt mot hærverk og tyveri fra bygg - rehabilitering - og anlegssområder.
Vi utfører byggeplassvakthold i Oslo og Akershus.

Tjenesten kan innebære: kontroll av brakkerigger, byggeplass, grunnvannspumper, sjekk av vann, strøm, personer m.m. Ved spesielle avvik vil kunden bli kontaktet. Avvik registrert vil bli rapportert om i hht. rutinebeskrivelse. Vi sender avviksrapporter på E-POST ELLER RAPORTTSKJEMA etter ferdig inspeksjon.

Som eksempel kan nevnes: "FIRMA" har en byggeplass - rehabilitering i Oslo. De hadde i løpet av en uke, 3 innbrudd på sitt prosjekt. Det forsvant verktøy fra bedriften for flere hundre tusen kroner.

Vi ble engasjert til og sikre byggeplassen.

Vi satte opp alarmsystemer kombinert med mobilt vakthold. Alarmsystemet varsler våre vektere FØR uvedkommende kommer inn på kritiske områder.

Vi får da varsel om inntrenging/ innbrudd før noen setter i gang med hærverk - tyveri fra byggeplassen. I tilegg varsler alarmen vår med innvendig og utvendige sirener som stresser eventuelle uvedkommende som har tatt seg inn på stedet. Etter disse sikringstiltak var det et forsøk på inntrenging hvor de ble skremt av sirener og en vekter kom rask til stede.

De hadde da ikke fått med seg noe. Etter denne hendelsen har det ikke vært uvedkommende besøk på stedet. Vårt alarmsystem trenger kun tilførsel av strøm. Trådløst basert system med GSM alarmsender direkte til vekter. vekter sjekker på runden om at alt er lukket og låst, samt setter på - slår av alarmsystemet. Alarmsystem kan dekke: uteområder, byggeplassen, rigg, containere og utstyr.

Alarmprodukter og sikkerhetsutstyr etter behov og ønsker.

Vi selger også alarmpakker - produkter tilpasset byggeplasser.