Parkeringstjenester

Vi er en totalleverandør av parkeringstjenester og leverer tjenester til Borettslag, Sameier, næringseiendommer, private grunneiere etc. En avtale om parkeringskontroll er helt kostnadsfri og parkeringskort får dere gratis av oss.
Dere betaler kun for skilt og montering. Med god og tydelig skilting og kontroller til alle tider på døgnet sikrer vi god
trafikkregulering ved deres område.
Har eiendommen din utfordringer når det gjelder parkering?

Reserverte p-plasser benyttes uten avtale.?
P-plasser for besøkende blir benyttet av alle og enhver.

Et vanlig problem er egne beboere som benytter p-plasser for gjester i stedet for å parkere på egen leid p-plass. Missbruk av p-plasser som normalt gårdeier / borettslag leier ut, og som står ledige over kortere eller lengere tid. Feilparkering fra uvedkommende, for eksempel gjester eller annen trafikk fra nærliggende eiendommer. Langvarig parkering på gangveier og indre områder hvor det kun er tillatt for av- og pålessing. Parkering på plen eller til hinder for utrykningskjøretøyer og normal trafikk.

Hvordan kan vi løse dette:

God og tydelig skilting regulerer parkering og virker preventivt.

Kontrollinspeksjoner som stikkprøver.
Overtredelse av gjeldende parkeringsreglement kan medføre ileggelse av kontrollsanksjon kr 300 /600/900.
Oppdragsgiver kan rekvirere oss til fjerning av feilparkerte kjøretøy.
Vi fjerner ikke kjøretøy uten rekvirering fra oppdragsgiver. Ved mye unødvendig trafikk på gangveier og indre område, kan det benyttes bomløsning med betalingsautomat.
Vi produserer alle nødvendige parkeringskort og oblater før oppstart. Vi benytter kun oppratører som er medlem av parkeringsklagenemda.